پست شده در نشانی خرید قطعه

مطلب بدون تصویر شاخص

انواع کشیده شدن خودرو

خودرو ها در کل به سه صورت انحراف پیدا می کنند:

  • کشیده شدن به یک سمت در حین ترمز گیری
  • انحراف خودرو در حالت عادی
  • کشیده شدن در سرعت بالا

علل انحراف خودرو به یک سمت در حین ترمز گیری

علل انحراف خودرو به یک سمت در حین ترمز گیری

ماشین ها در حین ترمزگیری امکان دارد به دلایلی به یک سمت کشیده شوند. علت های  انحراف در حین ترمزگیری ممکن است از تمام شدن لنتهای یک سمت تا خراب شدن پمپ اصلی ترمز متفاوت باشد.

تمام شدن لنتهای یک سمت

معمولا برای تعویض لنت ها، تعویض کننده باید هر دو لنت را تعویض کند تا لنت یک سمت زودتر از سمت دیگر خودرو تمام نشود. اما اگر در تعویض لنت ها اشکالاتی مثل همزمان نبودن تعویض رخ دهد و یکی از لنت ها سریع تر تمام شود، وقتی شما با پای خود روی ترمز فشار وارد می کنید به دلیل دیر تر عمل کردن لنت تمام شده، خودرو به سمتی که لنتهای بهتری دارد کشیده می شود و به خاطر همین موضوع شما احساس می کنید که خودرو به یک سمت انحراف پیدا کرده است.

خراب شدن پمپ اصلی ترمز

اگر در سیستم ترمز گیری هر مشکلی پیش بیاید، شما با گیج زدن خودرو مواجه می شوید. حال وقتی که پمپ اصلی ترمز دچار مشکل شود، باعث می شود که تعادل و هماهنگی بین چرخ و ترمز از بین برود و خودروی شما دچار انحراف شود و به یک سمت کشیده شود.

چرب شدن یکی از دیسک ها

نشت روغن از سیلندرها باعث چرب شدن دیسک های ترمز می شود. در واقع وقتی که دیسک ترمز چرب شود، به این دلیل که لنت نمی تواند اصطکاک لازم را برای حرکت روی دیسک ایجاد کند، از روی آن سر می خورد. بنابراین، خودرو در جهتی حرکت می کند که قطعات و دیسک ها درست عمل می کنند. به خاطر همین موضوع خودرو شروع به گیج زدن و انحراف پیدا کردن می کند.

نکته مهم در مورد دیسک ها این است که اگر دیسک ها تابدار، خش دار و حتی شکسته شوند، باعث عدم تعادل در خودروی شما می شوند.

میزان نبودن فرمان ماشین

هرز و خورده شدن و مشکلات داخل جعبه فرمان، سیبک و … باعث می شود که فرمان ماشین عملکرد درستی نداشته باشد و خودرو به یک سمت انحراف پیدا می کند. از اتصالات فرمان اطمینان کامل حاصل کنید و مطمئن باشید که هرز یا خورده نشده باشند.

آسیب دیدن بلبرینگ های چرخ خودرو

اگر موارد ذکر شده بالا هیچ کدام علت انحراف خودرو شما نیست،  بهتر است  به بلبرینگ های چرخ ها را  مورد بررسی قرار دهید و از اتصالات درست آن اطمینان حاصل کنید چرا که آسیب بلبرینگ ها می توانند بر روی ترمز و فرمان ماشین تاثیر بگذارد.

البته که این مورد تاثیر چندانی بر انحراف خودرو ندارد اما برای بررسی بلبرینگ ها بهتر است که با استفاده از جک، خودرو را بالا برده و یک چرخ را بالا بیاورید. با استفاده از دست خود دو طرف چرخ را به عقب و جلو تکان دهید. اگر چرخ با حرکت دست شما تکان خورد، بلبرینگ چرخ شما خراب شده است و باید آن را تعویض کنید.

نظر بدهید